RCZPI BIP
LOGIS-MOW

 

 

LOGIS-MOW - System Orzecznictwa Wojskowych Komisji Lekarskich

Przeznaczony jest do wspomagania działalności bieżącej wojskowych komisji lekarskich wszystkich szczebli.

Umożliwia:

•  zbieranie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych orzeczniczych bieżących i archiwalnych o komisjonowanych;
•  generowanie orzeczeń i zestawień analitycznych.

 

 

 <<Powrót