RCZPI BIP
Strona główna

 

 

Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi (RCZPI)

 

         Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi – powstałe 1. kwietnia 2011 r. w wyniku przeformowania Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej - jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej.

         Będąc organem wykonawczym informatyki szczebla centralnego, realizuje prace projektowo-wdrożeniowe na potrzeby resortu obrony narodowej i wsparcie techniczne projektowanych systemów informatycznych, prowadzi szkolenia specjalistyczne w zakresie informatyki oraz gromadzi, przechowuje i udostępniania dokumentację systemów informatycznych użytkowanych w resorcie obrony narodowej.